Zgłoś swoją kandydatkę do tytułu „Wołomińskie Magnolie”

Zgłoś swoją kandydatkę do tytułu „Wołomińskie Magnolie”

To już trzeci raz, kiedy zostaną wyłonione i nagrodzone aktywne kobiety z Gminy Wołomin, które swoją działalnością wspierają rozwój lokalnej kultury, przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i wielu innych obszarów życia miasta. Jeżeli znacie takie osoby – a na pewno tak – to zgłoście swoją propozycję.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 sierpnia. Wypełnione formularze można składać elektronicznie wysyłając na adres: rewitalizacja@wolomin.org.pl lub wrzucając formularz do urny.

Urny oraz formularze znajdują się:
– przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego,
– w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej (I piętro, przy ladzie bibliotecznej),
– w Miejskim Domu Kultury (hol główny, po lewej stronie od wejścia głównego do budynku).

Zgłoszenia może dokonać osoba pełnoletnia, organizacja pozarządowa lub instytucja, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Wołomin. W formularzu należy także zamieścić rekomendacje dla kandydatki do tytułu „Wołomińskie Magnolie”: poparcie 3 osób fizycznych lub 3 organizacji pozarządowych.

Spośród zgłoszonych kandydatek kapituła wybierze trzy „Wołomińskie Magnolie”. Kapituła składa się z dotychczas wybranych Magnolii, które wraz z burmistrz Elżbietą Radwan i prezes Fundacji ODA Danutą Michalik dokonają wyboru. Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu na publicznym wydarzeniu miejskim.

Do tej pory tytuł „Wołomińskiej Magnolii” otrzymały: w 2016 roku Helena Baronicz, Teresa Bednarek, Magdalena Filaber, Anna Kornacka, Danuta Muszyńska, Renata Naczaj-Fedorenko, Luiza Rawska, Barbara Stasiszyn, Kamila Suska, Anna Ślusarz, w 2018 roku Blanka Gankowska, Elżbieta i Kasia Jurczuk, Katarzyna Okuniewska, Teresa Wosińska i Elżbieta Zdrodowska.

„Wołomińskie Magnolie – piękniejsza strona miasta” to projekt realizowany przez Gminę Wołomin wspólnie z Fundacją ODA, inicjatorem akcji „Magnolia symbolem Wołomina”.