Zielonka w programie Opieka Wytchnieniowa

Zielonka w programie Opieka Wytchnieniowa, fot: zielonka.pl

Przypominamy, że Miasto Zielonka przystąpiło do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020.

Przedsięwzięcie to ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych, poprzez udzielanie im pomocy w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału ww. Programie proszone są o pilny kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonce, przy ul. Literackiej 20, tel. 22 781 03 51, 510 479 264.

Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych. Zadanie to powinno również poprawić kondycję psychofizyczną rodzin osób niepełnosprawnych.

Program skierowany jest przede wszystkim do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Uczestnicy projektu mają zapewnione nieodpłatne świadczenie przedmiotowej usługi.

Należy dodać, że Miasto umożliwi rodzinie objętej programem, dokonanie wyboru osoby, która będzie świadczyć dla niej usługę opieki wytchnieniowej.

Przyznając tę usługę w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem albo osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego.

Program jest realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Miasta Zielonka