Zmiany w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Pomoc medyczna, fot: fotolia.com

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy

Placówki medyczne, którym 30 września 2017 r. wygasa umowa na realizację świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą czynne do godz. 8.00 w dniu 1 października (niedziela). Nowe punkty nocnej i świątecznej pomocy medycznej będą realizować świadczenia od niedzieli 1 października, od godz. 8.00. W Powiecie Wołomińskim Świąteczną Opiekę Zdrowotną od 1 października będą realizować:

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 17 (22) 760-72-29
(22) 760-72-30
Szpital Powiatowy W Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Wołomin, ul. Sasina 15 (22) 773-56-89
NZOZ Bennesa S.C. w Zielonce Zielonka, ul. Dziennikarska 4 (22) 781 91 61

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Adresy i telefony placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na Mazowszu

źródło: NFZ