Zmiany w zarządzie Platformy

Zmiany w zarządzie Platformy

W środę 3 listopada w Markach odbyła się pierwsza rada zarządu Platformy Obywatelskiej Powiatu Wołomińskiego nowej kadencji, podczas której uzupełniono zarząd o wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu.

Kompletny Zarząd Powiatu Wołomińskiego Platformy Obywatelskiej wygląda następująco:

– Przewodniczący
Arkadiusz Werelich – radny powiatu wołomińskiego

– Wiceprzewodniczący
Tomasz Kalata
Artur Rola
Igor Sulich

– Sekretarz
Halina Bonecka

– Skarbnik
Jacek Łukasiak

– Członkowie Zarządu
Arleta Ferdyn
Krystyna Rusiniak
Krzysztof Maciuszko
Piotr Wyszyński
Dariusz Kalinowski
Mariusz Rudnicki
Tomasz Sawicki

Zmiany w zarządzie Platformy