Zwężenia na obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, fot. GDDKiA

Dziś w nocy w godzinach 22.00-6.00 zmieni się organizacja ruchu w na S8 od węzła Marki do ul. Pustelnickiej w Zielonce.

Jezdnie trasy głównej zostaną zwężone. W zależności od postępu prac kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym lub dwa pasy ruchu na jednej jezdni.

– Wykonawca kontynuuje budowę ekranów akustycznych. Realizacja na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego, zobowiązującą GDDKiA do ograniczenia oddziaływania akustycznego drogi – dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie – informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad.