10 mln zł dla Zielonki i Tłuszcza na odnawialne źródła energii, fot: UM Zielonka

4 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę o dofinansowanie projektu pt. „OZE w Zielonce i w Tłuszczu”.

Projekt ten, zainicjowany przez Burmistrza Zielonki, jest efektem partnerskiej współpracy międzygminnej pomiędzy Zielonką i Tłuszczem. Warto podkreślić fakt, iż to przedsięwzięcie było jednym z niewielu, bo tylko pięciu, projektów z terenu województwa mazowieckiego, które otrzymały unijne dofinansowanie w ramach konkursu. Udało się pozyskać niebagatelne wsparcie finansowe na realizację projektu, bo aż blisko 10 milionów złotych dla dwóch gmin.

– To bardzo ważny projekt dla miasta. Chcielibyśmy mieć jak najczystsze powietrze w Zielonce. Ten projekt w tym pomaga, a jednocześnie wprost wspiera mieszkańców Zielonki w zakresie zakupu ekologicznych źródeł energii. Cieszę się bardzo także z owocnego partnerstwa z gminą Tłuszcz – powiedział Burmistrz Grzegorz Dudzik po podpisaniu umowy.

Umowę ze strony Województwa podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Rafał Rajkowski. Ze strony samorządowej w spotkaniu uczestniczyli burmistrz Zielonki Grzegorz Dudzik i zastępca burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek.

Reklama

Na terenie Zielonki projekt obejmie 111 gospodarstw domowych, natomiast w skali całego przedsięwzięcia – w obu gminach –  w ponad 750 budynkach mieszkalnych zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie, a dokładnie: 430 instalacji kolektorów słonecznych, 472 instalacji fotowoltaicznych, 153 instalacji powietrznych pomp ciepła oraz 117 instalacji kotłów c.o. opalanych biomasą.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Źródło: UM Zielonka

Komentarze