100 godzin lotów na BSP FlyEye mazowieckich terytorialsów

100 godzin lotów na BSP FlyEye mazowieckich terytorialsów, fot: 5MBOT

W 2020 r. żołnierze WOT intensywnie szkolili się na mini BSL FlyEye. Bezzałogowa latająca platforma FlyEye, jest systemem zaprojektowanym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych.

W warunkach bojowych użytkowana może być do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitoringu infrastruktury krytycznej. Łącznie zrealizowano blisko 1.000 godzin lotów treningowych, w dzień i w nocy, z czego ponad 100 godzin w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

W 2020 r. do eksploatacji wdrożone zostały zestawy BSP FlyEye w 9 brygadach Obrony Terytorialnej w całej Polsce. Dzięki temu aktualnie w brygadach WOT na wyposażeniu znajduje się 12 zestawów BSP. Zestaw BSP, w którego skład wchodzą 4 platformy powietrzne, posiada m.in. 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Na poziomie brygady wyodrębnione zostały etaty dla żołnierzy obsługujących BPS oraz przydzielone zostały im ukompletowania.

Pierwsze loty FlyEye realizowane przez żołnierzy Grupy Rozpoznania Obrazowego 5 Brygady odbyły się w czerwcu ubiegłego roku. Z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) klasy mini „FlyEye” terytorialsi mogą realizować zadania wsparcia działań przeciwkryzysowych. Uzyskane przez żołnierzy kompetencje mogą zostać wykorzystane w realnych działaniach pomocowych. W przedsięwzięciach tego rodzaju BSP FlyEye jest wykorzystywany do prowadzenia powietrznego rozpoznania obrazowego. Zadania realizowane są głównie w oparciu o dozór, identyfikację i rozpoznanie terenu, określenie współrzędnych obserwowanego obszaru lub obiektu, wsparcie informacyjne oraz archiwizację danych.

W ramach działań z zakresu wsparcia kryzysowego Brygady Obrony Terytorialnej, podczas lotów dyspozycyjnych, realizowały takie zadania, jak:
– wsparcie oddziałów Straży Granicznej w ramach operacji „Odporna wiosna” – monitorowanie granic państwowych z Ukrainą, Białorusią i Litwą, w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej z Ukrainą oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej,
– udział w akcjach przeciwpożarowych (rejon Biebrzańskiego Parku Narodowego) i przeciwpowodziowych (województwo małopolskie),
– monitorowanie zagrożeń pożarowych w Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim Parku Narodowym (maj – lipiec 2020 r.).

Personel lotniczy 5 MBOT – eksploatujący BSP brał udział w licznych kursach i szkoleniach niezbędnych do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu. Było to szkolenie podstawowe bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg, szkolenie obsług bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg oraz doskonalące szkolenie przygotowujące do uzyskania kwalifikacji operatora samolotu bezzałogowego o masie startowej do 25 kg. Szkolenia realizowane były w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Na terenie północnego Mazowsza loty FlyEye odbywają się w stałym rejonie odpowiedzialności 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Strefa lotów obejmuje teren Gruduska, Kargoszyna, Woli Wierzbowskiej, Borzym oraz Regimina. Najbliższe loty rozpoczną się 15 marca i potrwają do połowy kwietnia.

100 godzin lotów na BSP FlyEye mazowieckich terytorialsów, fot: 5MBOT