W Ząbkach powstaną 63 kamery miejskiego monitoringu

Monitoring miejski, fot: fotolia.com

Miasto Ząbki ogłosiło postępowanie przetargowe dotyczące budowy systemu monitoringu na terenie miasta.

W ramach przedmiotu zamówienia wybudowane zostaną 63 punkty kamerowe, w tym 58 z nich zostanie zainstalowane słupach (nowych lub istniejących), a pozostałe 5 na budynkach.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) budowę i uruchomienie systemu monitoringu wraz z oprogramowaniem,
w tym:
• budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej / rurociągu kablowego wraz ze studniami kablowymi,
• budowę sieci kabli światłowodowych,
• budowę punktów kamerowych,
• budowę przyłączy nn do punktów kamerowych,
• budowę serwerowni, centrum monitoringu i stanowisk nadzoru.

b) przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego przeszkolenia pracowników z zakresu działania systemu monitoringu oraz jego oprogramowania,

c) zapewnienie lub udzielenie licencji na oprogramowanie wraz ze wsparciem technicznym dla oprogramowania, przy czym licencja na oprogramowanie jest udzielana na czas nieoznaczony, a wsparcie udzielane jest na okres obowiązywania gwarancji.

PK-1 Wyjazd z miasta z ul. Szpitalnej
PK-2 Wyjazd z miasta z ul. Drewnickiej
PK-3 Wyjazd z miasta z ul. Wolności, skrzyżowanie ul. Wolności i Radzymińskiej
PK-4 Skrzyżowanie ulic: Wolności i Narutowicza
PK-5 Skrzyżowanie ulic: Skargi i Szpitalnej
PK-6 Rondo ul. Szpitalna i 11-listopada
PK-7 Na rogu budynku przedszkola nr 1 od strony placu zabaw
PK-8 Rondo ul. Wolności i 11-listopada
PK-9 Skrzyżowanie ulic: Górnośląskiej i Gałczyńskiego (przy sklepie)
PK-10 Wyjazd z miasta z ul. Batorego
PK-11 przy ul. Gałczyńskiego 8
PK-12 Rondo ulice Batorego i Wolności
PK-13 Skrzyżowanie ulic: Batorego i Wyspiańskiego
PK-14 Na budynku szkoły, narożnik od strony południowo-wschodniej
PK-15 Rondo w skrzyżowaniu ulic: Wojska Polskiego, Norwida, Górnośląskiej
PK-16.1
PK-16.2 Na budynku UM Ząbki
PK-17 Wejście do parku im. Szuberta od strony ul. Wojska Polskiego,
PK-18 Istniejący słup przy placu zabaw w Parku im. Szuberta
PK-19 Środek Parku im. Szuberta
PK-20 Przy placu pomnika w Parku im. Szuberta od strony ul. Kolejowej
PK-21 Wejście do parku im. Szuberta od strony skrzyżowania ulic: Batowego i Jana Pawła II
PK-22 Przed budynkiem przedszkola nr 2
PK-23 Skrzyżowanie ulic: Rychlińskiego i Kolejowej
PK-24 Skrzyżowanie ulic: Modrzewiowej i Kolejowej (wyjazd z miasta)
PK-25 Przy przychodni lekarskiej przy ul. 3-Maja
PK-26 Rondo w ul. Orla
PK-27.1 Skrzyżowanie ulic: Targowej i Wiosennej
PK-27.2 ulica Targowa wejście do bazaru od strony Biedronki
PK-28 Skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego i Targowej
PK-29 Skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego i Kołłątaja
PK-30 Skrzyżowanie ulic: Ks. Skorupki i Orla
PK-31 Skrzyżowanie ulic: Ks. Skorupki i Legionów
PK-32 Skrzyżowanie ulic: Ks. Skorupki i Wyzwolenia (wyjazd z miasta)
PK-33 Skrzyżowanie ulic: Jana Pawła II i Klamrowej (wyjazd z miasta)
PK-34 Naprzeciwko SP4 od strony ul. Szkolnej
PK-35 Rondo przy SP1
PK-36 Skrzyżowanie ulic: Harcerskiej i Westerplatte
PK-37 Skrzyżowanie ulic: Piłsudskiego i Szwoleżerów
PK-38 Skrzyżowanie ulic: Łodygowej i Warszawskiej (wyjazd z miasta)
PK-39.1
PK-39.2 Skrzyżowanie ulic: Zycha i Warszawskiej (wyjazd z miasta)
PK-40 Rondo: Gajowa i Sikorskiego
PK-41 Skrzyżowanie ulic: Zielenieckiej i Szwoleżerów
PK-42 Skrzyżowanie ulic: Jesiennej i Szwoleżerów
PK-43 Skrzyżowanie ulic: Maczka i Szwoleżerów
PK-44.1
PK-44.2 Wyjazd z miasta z ul. Szwoleżerów
PK-45 Skrzyżowanie ulic: Calineczki i Andersena
PK-46 Skrzyżowanie ulic: Maczka i Andersena
PK-47 Skrzyżowanie ulic: Andersena i Dzikiej przy SP6
PK-48 Przy placu zabaw na ul. Różanej
PK-49 Skrzyżowanie ulic: Skrajnej i Zycha
PK-50 Skrzyżowanie ulic: Powstańców i Piłsudskiego
PK-51 Skrzyżowanie ulic: Reymonta i Powstańców
PK-52 Skrzyżowanie ulic: Herberta i Powstańców
PK-53 Skrzyżowanie ulic: Podleśnej i Powstańców
PK-54 Rondo ul. Powstańców i Złotej
PK-55 przy ulicy Powstańców 33
PK-56 Wyjazd z miasta z ul. Powstańców
PK-57 Skrzyżowanie ulic: Herberta i Pileckiego
PK-58 Skrzyżowanie ulic: Kościelnej i Pileckiego
PK-59 Skrzyżowanie ulic: Złotej i Pileckiego