Akt oskarżenia przeciwko byłym strażakom z Jasienicy

Sprawiedliwość, fot: fotolia.com

Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała akt oskarżenia przeciwko czterem strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu wołomińskiego.

Sprawa dotyczy zdarzeń, do których dochodziło w okresie od sierpnia 2021 r. do maja 2022 r. na terenie Gmin Tłuszcz i Klembów, gdzie odnotowano znaczący wzrost wyjazdów do pożarów.

Przyczyną tych pożarów były w znacznej części celowe podpalenia. Do podpaleń dochodziło zwykle wówczas, kiedy do gaszenia pożaru mieli wyjeżdżać oskarżeni. Za każdą akcję gaśniczą otrzymywali wynagrodzenie po 20 zł za godzinę akcji. Podpalane były stodoły, budynki gospodarcze, bele słomy, lasy, łąki i nieużytki.

Zdarzenia były zgłaszane przez właścicieli posesji, ale też o zdarzeniach zawiadamiali sami podpalacze. Niestety często mienie, które uległo spaleniu nie było ubezpieczone. W kilku przypadkach straty poniesione przez pokrzywdzonych wyniosły powyżej 50 tys. zł.

O zatrzymaniu strażaków informowaliśmy w maju >KLIKNIJ LINK<

Oskarżeni są młodymi ludźmi, najmłodszy w czasie tych zdarzeń miał 17 lat, najstarszy 24 lata. Nie byli wcześniej karani. Łącznie zarzuca im się popełnienie 30 przestępstw zakwalifikowanych z art. 164§1 kk i art. 288§1 kk. Kwalifikację z art. 164§1 kk przyjęto w tych zdarzeniach, gdzie zostało sprowadzone bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.