Andrzej Nocoń dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie

Andrzej Nocoń dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie, fot: radzymin.pl

Andrzej Nocoń, dotychczasowy II Zastępca Burmistrza Radzymina, został zatrudniony przez Burmistrza Radzymina na stanowisku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w gminie Radzymin. Obecnie trwają przygotowania organizacyjne do rozpoczęcia działalności Zakładu.

Celem powołania Zakładu Gospodarki Komunalnej jest wykonywanie stale rosnącej ilości zadań z zakresu szeroko rozumianej gospodarki komunalnej – utrzymywania gminnych obiektów oraz czystości i porządku w gminie. W ostatnich latach Gmina Radzymin znacząco się rozwinęła, przeprowadziła i nadal prowadzi wiele nowych inwestycji, a wraz z nimi pojawiło się więcej obowiązków w zakresie utrzymywania gminnych obiektów – sportowych, zieleni, komunalnych, a także chodników i dróg. W planach jest również przekazanie Zakładowi gminnej gospodarki odpadami.

Dyrektor Zakładu, p. Andrzej Nocoń, piastował przez ostatnie dwa lata stanowisko Zastępcy Burmistrza Radzymina i odpowiadał za obszary inwestycji, utrzymania dróg, ochrony środowiska, melioracji i odwodnienia i gospodarki odpadami. Poprzednio był Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Wołominie, wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a jeszcze wcześniej wicedyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego. Jest doświadczonym samorządowcem i specjalistą w zakresie inwestycji i zadań publicznych. Z wykształcenia jest inżynierem leśnictwa i absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył też kilka kierunków studiów podyplomowych, w tym m.in. z zakresu budownictwa energooszczędnego, administrowania funduszami unijnymi, zarządzania projektami i MBA.

– Gratuluję panu Andrzejowi nowego wyzwania i dziękuję, że zgodził się je podjąć. Jestem pewien, że wyspecjalizowana jednostka organizacyjna usprawni gminną gospodarkę komunalną i podoła zwiększającej się stale ilości pracy na rzecz mieszkańców. Pan Andrzej i jego tworzący się właśnie zespół ma pełne wsparcie moje i wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. – powiedział Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina.

Pierwszym zadaniem dyrektora nowej jednostki jest zbudowanie zespołu pracowników i ram organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Zakładu. Zastępcą dyr. Andrzeja Noconia będzie p. Marta Godlewska, dotychczasowa kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Większość pracowników tego referatu przejdzie do Zakładu. Dołączą do nich niektóre osoby z Referatu Budowy i Utrzymania Dróg. Zespół Zakładu będzie składał się na początek z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin – trwają rozmowy z zainteresowanymi pracownikami.

Nie jest obecnie planowane powołanie nowej osoby na stanowisko, zwolnione przez p. Andrzeja Noconia w urzędzie – jedynym Zastępcą Burmistrza Radzymina pozostanie p. Krzysztof Dobrzyniecki.

Gmina Radzymin jest jedną z ostatnich gmin w regionie, która do tej pory nie miała wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej ds. gospodarki komunalnej. ZGK w Radzyminie powstaje w formie zakładu budżetowego, ale w przyszłości jest rozważane przekształcenie go w spółkę prawa handlowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej będzie mieścił się w budynku C Urzędu Miasta i Gminy Radzymin przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie. Zajmie parter budynku, aby zapewnić dogodny dostęp interesantom.