Arkadiusz Powierża został zastępcą burmistrza miasta Ząbki

Arkadiusz Powierża został zastępcą burmistrza miasta Ząbki, fot: zabki.pl

Burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk powołała z dniem 5 stycznia Arkadiusza Powierżę na stanowisko nowego zastępcy burmistrza miasta Ząbki.

Do tej pory Arkadiusz Powierża był kierownikiem Referatu Inwestycji, a w Urzędzie Miasta w Ząbkach pracuje od 14 lat. Ukończył technikum budowlane w Warszawie, studia magisterskie na kierunku Politologia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami na SGH.

W Urzędzie Miasta zajmował się m.in. opracowywaniem analiz i ocen istniejącego stanu infrastruktury technicznej oraz prognoz i opinii dotyczących działalności inwestycyjnej pod kątem rozwoju Miasta, przygotowywaniem propozycji rozwiązań inwestycyjnych, przygotowywaniem zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych, przygotowywaniem postępowań przetargowych w zakresie inwestycji drogowych i kubaturowych w ramach opisu przedmiotu oraz współpracą z Referatem Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

– To dla mnie duże wyróżnienie. Dziękuję Pani Burmistrz za życzliwość i zaufanie, jakim mnie obdarzyła, liczę na wsparcie ze strony pracowników Urzędu Miasta w Ząbkach. Nowe obowiązki zobowiązuje się wykonywać rzetelnie i sumiennie, pracując na rzecz miasta i jego mieszkańców – mówi nowy zastępca burmistrza Ząbe.