Nowy wóz strażacki dla OSP Dobczyn

Nowy wóz strażacki dla OSP Dobczyn, fot: klembow.pl

Tuż przed końcem 2020 roku, miało miejsce oficjalne przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie.

Wartość całkowita samochodu z wyposażeniem wyniosła 830 250,00 zł. Montaż finansowy zadania to dotacje od różnych instytucji oraz środki własne. i

Finansowanie zadania wyglądało następująco:
– Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 280 000,00 zł
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 160 000,00 zł
– Województwo Mazowieckie: 100 000,00 zł
– Środki własne Gminy Klembów: 270 250,00 zł
– Środki własne OSP: 20 000,00 zł