Będzie się działo w Gminie Klembów

Będzie się działo w Gminie Klembów, fot: klembow.pl

W poniedziałek 2 marca w Urzędzie Gminy w Klembowie podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W odpowiedzi na otwarty konkurs do Urzędu Gminy wpłynęło 16 ofert. Jedna organizacja mogła złożyć maksymalnie dwie oferty. Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie oraz otrzymały dofinansowanie na realizację proponowanych działań. Umowy podpisano z następującymi organizacjami:

Stowarzyszenie Czas na działanie
Stowarzyszenie Diabetyków Wołomin
Stowarzyszenie Zespół Muzyki Dawnej Flauti Divertenti
Ochotnicza Straż Pożarna w Klembowie
Stowarzyszenie Przyszłość Roszczepu
Stowarzyszenie QUERCUS
Stowarzyszenie Miłośników Starych Traktorów „SAGAN”
Stowarzyszenie Wola Rasztowska
Wołomińskie Centrum Sztuk Walki
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobczynie
Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom
Stowarzyszenie TRAMP

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na terenie Gminy Klembów realizowanych będzie kilkanaście wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie polityki prorodzinnej, takich jak:

rajd rowerowy,
spływ kajakowy,
turnieje sportowe,
pokazy taneczne,
zajęcia fitness,
nordic walkig,
zawody wędkarskie,
treningi koreańskiej sztuki walki,
warsztaty muzyczne,
zlot starych traktorów,
pikniki rodzinne,
mikołajki,
kino „pod chmurką”,
warsztaty i zajęcia dla mieszkańców,
oraz wiele innych.

Urząd Gminy w Klembowie zachęca wszystkich mieszkańców zarówno do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach jak i pomocy przy ich organizacji.