Budowa prawoskrętu na ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie

Budowa prawoskrętu na ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie

W grudniu na ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie będzie budowany pas do skrętu w prawo do nowo powstającego centrum handlowego – na terenie dawnej mleczarni za Miejską Salą Koncertową.

W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, ale ul. Konstytucji 3 Maja pozostanie przejezdna. Prosimy o ostrożność. Budowę realizuje firma MDS Invest, inwestor centrum handlowego.

Reklama

Przewidywany termin prac – według informacji od inwestora – to od 5 do 30 grudnia. W pierwszym etapie powstanie pas do skrętu w prawo dla pojazdów, jadących od ul. Korczaka. W drugim etapie zostanie przebudowany chodnik. Prace obejmą fragment ul. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Pogonowskiego do wjazdu do centrum handlowego. Nowy prawoskręt ułatwi wjazd do centrum handlowego. Zaznaczono go na czerwono na poniższym planie:

Reklama
Budowa prawoskrętu na ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie

O powyższych pracach i o związanej z nimi czasowej organizacji ruchu zawiadomiła gminę Radzymin firma MDS INVEST Sp. z o.o. Sp. K., która jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji. Czasową organizację ruchu na tym fragmencie ul. Konstytucji 3 Maja, tj. drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 3+103 do km 3+213, zatwierdził Marszałek Województwa Mazowieckiego pod Nr NI-D-I.8022.2.160.2018.AB.

źródło: radzymin.pl