Budowa ulicy Bankowej w Zielonce zakończona

Budowa ulicy Bankowej w Zielonce zakończona, fot: zielonka.pl

Dobiegła końca budowa ulicy Bankowej w Zielonce. Inwestycją objęty był odcinek drogi pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Legionów.

W ramach modernizacji został wybudowany cały układ drogowy ulicy, na który składają się: chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy, jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, duży nacisk został położony w projekcie na rozwiązania, które zapewnią pieszym i rowerzystom bezpieczne korzystanie z nowo wybudowanej drogi. Wyniesione skrzyżowania znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, szczególnie dla pieszych użytkowników.

Ulica Bankowa zyskała również kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Ponadto przebudowano sieć energii elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieć wodociągową, odcinek sieci gazowej, a także sieć telekomunikacyjną. Całkowita wartość tej inwestycji to 2 690 000 zł.

Mieszkańcom ulicy Bankowej oraz ulic przyległych do modernizowanego odcinka, letnie miesiące upłynęły z remontem w tle i z wieloma uciążliwościami. Ten czas minął, teraz komfort przemieszczenia się tą drogą jest nieporównywalny do stanu sprzed remontu.