Budżet Gminy Radzymin na rok 2022 uchwalony jednogłośnie

Budżet Gminy Radzymin na rok 2022 uchwalony jednogłośnie

13 grudnia Rada Miejska w Radzymnie jednogłośnie poparła przygotowany przez Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego budżet na rok 2022. Mimo, że wprowadzone odgórnie ulgi i zmiany podatkowe zmniejszą dochody gminy Radzymin w 2022 r. o ok. 6,5 mln zł, udało się wygospodarować rekordowe środki na inwestycje – 66 mln zł i będą one stanowiły aż 30% wydatków ogółem.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie nie wniosła żadnej uwagi do przygotowanego projektu budżetu i wydała pozytywną opinię dot. tego najważniejszego dokumentu finansowego gminy.

Budżet w liczbach:
· 212,8 mln zł – dochody (dla porównania w 2015 roku było to ok. 70 mln zł)
· 223,4 mln zł – wydatki
· 66 mln zł przeznaczono na inwestycje, z czego ponad 32 mln zł pochodzi z dofinansowań zewnętrznych.

Nie sposób wymienić wszystkich zaplanowanych na przyszły rok działań, ale do tych najważniejszych można zaliczyć:
Kompleksowe przebudowy dróg:
– budowa al. Lecha Kaczyńskiego
– budowa ul. Lipowej i ul. Azaliowej w Cegielni i Ciemnem
– budowa ul. Prostej i ul. Ochorowicza w Radzyminie wraz z fragmentem ul. Morelowej
– budowa ul. Wiejskiej w Radzyminie od ul. Wróblewskiego do ul. Słonecznej przy PKP
– budowa ul. Wadery w Radzyminie w formule inicjatywy lokalnej
– budowa ul. Norwida w Słupnie
– budowa ul. Klubowej w Słupnie
– budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Słupnie i Nadmie na odcinku od ul. Żeromskiego w stronę Marek wraz z otwarciem ul. Pólko
– budowa ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Konstytucji 3 Maja.

Nakładki asfaltowe:
– Słupno, ul. Rodzinna i ul. Nastrojowa od ul. Rodzinnej do ul. Ekologicznej
– Nowe Załubice, ul. Nowinkowa
– Nowe Załubice, ul. Bratnia
– Nowe Załubice, ul. Opolska
– Borki, ul. Słowiańska
– Łąki, ul. Runa Leśnego
– Sieraków, ul. Danusi Jurandówny
– Radzymin, ul. Cicha
– Stary Dybów, ul. Rycerska
– Mokre, ul. 15 Sierpnia w stronę Rejentówki
– Ruda, ul. Borkowska

W budżecie Gminy Radzymin na rok 2022 przeznaczono środki na nowe projekty drogowe. Poza pracami, które są już prowadzone: projekt ścieżki do Wołomina, projekt ul. Zielonej i Narbutta, Rubinowej, Jana Pawła II i Armii Krajowej, Konstytucji 3 Maja, Pogonowskiego, Waltera, Spokojnej, Kozłowskiego, Patriotów, Łąkowej, Dobrej, Miłej i kilku innych ulic, rozpoczną się prace projektowe:
– Radzymin, nowa droga łącząca ul. Polną, Jana Pawła II i Wołomińskiej w okolicach linii wysokiego napięcia, która będzie kluczowa dla odkorkowania Radzymina
– Radzymin, ul. Mickiewicza
– Radzymin, ul. Władysława IV-Zielnej
– Radzymin, ul. Kwiatów Polskich-Zdrojowej
– Nadma, ul. Jaworówka
– Słupno, ul. Śląska
– Nadma, ul. Pólko-Wrzosowa
– Słupno, ul. Polnej Róży
– Słupno, ul. Gościniec
– pętli autobusowej w Łosiu
– zatok przystankowych na ul. Wawrzyna.

W przyszłym roku powstaną też 2 ważne parkingi przy PKP i na starej trasie S8.

Ważną część budżetu zajmą też inwestycje niedrogowe:
– budowa Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie
– budowa SP Nadma
– budowa Parku Czartoryskiej
– rewitalizacja śródmieścia
– budowa pumptrucka
– budowa 2 budynków komunalnych.

Zostaną rozpoczęte również prace nad nowymi projektami:
– budowa SP nr 3 w Radzyminie wraz z terenem KS Mazur
– rozbudowa SP nr 2 w Radzyminie
– rozbudowa SP w Ciemnem
– rozbudowa hali sportowej, ale zabezpieczono też środki na lifting łazienek i szatni
– projekt boiska przy Ogrodowej
– projekt skateparku
– projekt domu kultury i remizy w Nadmie
– projekt rozbudowy Centrum Medycznego.

Zaplanowano również wybudowanie szeregu oświetleń:
– Emilianów, ul. Objazdowa
– Nowe Załubice, ul. Kościelna
– Radzymin, ul. Wiśniowa i ul. Czereśniowa
– Radzymin, ul. Szafranowa
– Radzymin, ul. Brylantowa
– Ciemne, ul. Długa
– Ciemne, ul. Magiczna
– Mokre, ul. 15-ego Sierpnia
– Łosie, ul. Nadrzeczna
– Borki, ul. Teresińska
– Stare Załubice, ul. Wolicka
– Słupno, ul. Pod Sosnami
– Słupno, ul. Spokojna
– Słupno, ul. Okrężna
– Cegielnia, ul. Świerkowa
– Ruda.

W przyszłym roku przewidziano także środki na:
– budowę wiat rowerowych przy szkołach
– wdrożenie strefy ograniczonego parkowania i ograniczenia tonażu
– rozbudowę monitoringu
– wymianę kotłów bezklasowych.