Umowa na budowę przejścia dla pieszych w Kruszu podpisana

Umowa na budowę przejścia dla pieszych w Kruszu podpisana, fot: klembow.pl

Gmina Klembów otrzymała dofinansowanie, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kruszu na ul. Kryształowej na drodze nr 430311W”.

Jest to bardzo ważna inwestycja pod kątem zwiększania bezpieczeństwa dzieci, gdyż inwestycja dotyczy budowy przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kruszu.

Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 64 tys. zł, a uroczyste podpisanie umowy odbyło się z udziałem Wicewojewody Artura Standowicza w dniu 15 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Tego samego dnia podpisano umowę z Wykonawcą, a przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac:
– budowy wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej, betonowa gr. 8 cm, wraz z chodnikiem,
– budowy oświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie doziemnie z wykorzystaniem kabla YAKXS 4×25 – ułożony w rurach ochronnych RHDPEØ75 wraz z bednarką na całej długości,
– posadowienie słupów stalowych, aluminiowych na fundamentach betonowych,
– montaż opraw oświetleniowych typu LED,
– wykonania zasilania planowanej instalacji z istniejącej sieci oświetleniowej,
– wykonania pomiarów elektrycznych odbiorczych wybudowanych elementów oświetlenia drogowego,
– odtworzenia nawierzchni pasa drogowego na całej szerokości i długości wykopów pod kabel i fundamenty słupów.

Wykonawca: P.H.U. „STANPOL” Stanisław Sieradzki z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Prostej 25, 05-240 Tłuszcz
Termin realizacji: do 5 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy)
Kwota: 77 699,10 zł brutto