Ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy SP 2 w Ząbkach

Ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy SP 2 w Ząbkach

Burmistrz Miasta Ząbki ogłosiła postępowanie przetargowe, którego przedmiotem jest budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach. Otwarcie ofert nastąpi 31 grudnia.

Obiekt składać się będzie z dwóch części: głównej hali sportowej oraz zespołu sanitarno – szatniowego ze strefą wejściową. Obiekt w części hali jednokondygnacyjny z wydzieloną antresolą w postaci widowni.

Parametry techniczne:
– Powierzchnia zabudowy (budynek): 1 631,84 m2;
– Powierzchnia użytkowa budynku: 1 680,96 m2;
– Powierzchnia całkowita: 1 677,41 m2;
– Kubatura budynku 16 500,00 m3;
– Ilość kondygnacji: budynek jednokondygnacyjny, dwupoziomowy z antresolą.

Zakres robót obejmuje m.in.:
– wykonanie gospodarki zieleni istniejącej,
– rozbiórkę elementów istniejących,
– roboty ziemne i wypompowanie wody,
– zabezpieczenie przeciwwodne wykopu,
– wykonanie ław, stóp i fundamentów,
– wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku,
– wykonanie konstrukcji stalowych budynku,
– wykonanie robót murowych zewnętrznych i wewnętrznych,
– montaż okien, drzwi i fasad zewnętrznych,
– ułożenie warstw wykończeniowych stropodachu,
– montaż urządzeń instalacyjnych na terenie i kondygnacjach nadziemnych,
– prace elewacyjne – ułożenie ocieplenia,
– wykonanie robót instalacyjnych wewnątrz budynku,
– montaż okładzin elewacyjnych,
– roboty wykończeniowe wewnątrz budynku,
– wykonanie chodników, placów, miejsc postojowych na terenie działki,
– wykonanie obiektów drobnych form architektonicznych na terenie działki,
– wykonanie przyłączy do budynku,
– dostawę i montaż wyposażenia.