Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Markach

Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Markach

Biblioteka Publiczna Miasta Marki otrzymała dofinansowanie, które zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Dotacja w wysokości 18.000,00 zł. pozwoliła na poszerzenie zbiorów w mareckich placówkach biblioteki o ponad 700 woluminów i 90 audiobooków. Wszystkie nowe pozycje są już dostępne dla Czytelników, także w katalogu on- line na stronie biblioteka.marki.pl >>LINK<<.

Wszystkie książki i audiobooki zakupione z w/w środków oznaczone są stemplem informującym o źródle dofinansowania.

Zakup nowości wydawniczych został dokonany na podstawie umowy Biblioteki Narodowej w Warszawie z Biblioteką Publiczną Miasta Marki, która dotyczy dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.