Dofinansowania w kwocie 665 156,80 zł na rozbudowę drogi gminnej w Ząbkach

665 156,80zł na budowę ul. Szwoleżerów na odcinku od ul.Kościuszki do ul.Wroniej źródło: zabki.pl

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie:

  • budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych,
  • dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym,
  • zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
  • budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich,
  • budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Dnia 28 września Miasto Ząbki otrzymało dofinansowanie w kwocie 665 156,80 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wicewojwoda Mazowiecki Artur Standowicz i Zastępca Burmistrza Miasta Ząbki Arkadiusz Powierża, podpisali umowę dofinansowania na kwotę 665 156,80 zł na rozbudowę drogi gminnej ulicy Szwoleżerów w Ząbkach na odcinku od Kościuszki do ulicy Wroniej.