Dofinansowanie do zakupu laptopów w Radzyminie

Klawiatura, komputer, fot: pixabay.com

Gmina Radzymin otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 200 000 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki.

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł.

Gmina Radzymin złożyła Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 999,00 zł na zakup 33 laptopów wraz z oprogramowaniem w konkursie grantowym „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki.

Gmina Radzymin złożyła wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w kwocie 103 915,00 zł na zakup 35 laptopów wraz z oprogramowaniem. Wsparcie to skierowane jest przede wszystkim do uczniów i rodzin wielodzietnych.