Handel uliczny w Kobyłce w czasie Wszystkich Świętych

Znicz, znicze, fot: pixabay.com

Urząd Miasta Kobyłka informuje, że w dniach 30 października – 02 listopada dopuszcza się handel uliczny na ulicach: Aleja Jana Pawła II, Ks. Franciszka Marmo, Ks. Kazimierza Pieniążka, Niska oraz w okolicach nowego cmentarza, związany ze świętem Wszystkich Świętych.

Osoby handlujące winny prowadzić działalność na wyznaczonych i ponumerowanych miejscach oraz posiadać numer ustalonego miejsca. W okolicach nowego cmentarza dopuszcza się handel bez wyznaczania stanowisk.

Przydzielanie miejsc pod handel odbywać się będzie w dniach od 14 października do 15 października. w starym budynku Urzędu Miasta Kobyłka (wejście od strony podwórka) w godzinach 8ºº- 12ºº.

Wszystkie uwagi dotyczące handlu w tym okresie prosimy kierować do Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3 pok. 1A – tel. 786-45- 21 (Robert Kościesza).

Komentarze