Dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej

Pieniądze, fot. Fotolia

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej uruchomiła nabory dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł. Nabór na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach 03 – 19.06.2020 r.

1) przedsięwzięcie nr 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) typ podejmowania działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MRiRW

2) przedsięwzięcie nr 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura typ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MRiRW.

Szczegółowe informacje LINK.