Pieniądze, fot. Fotolia

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej uruchomiła nabory dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą.

Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł. Nabór na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się w dniach 03 – 19.06.2020 r.

1) przedsięwzięcie nr 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) typ podejmowania działalności gospodarczej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia MRiRW

2) przedsięwzięcie nr 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura typ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MRiRW.

Szczegółowe informacje LINK.

Komentarze