„Dom nad łąkami” – wreszcie nad łąkami

2574
Podpisanie umowy z wykonawcą, fot: UM Wołomin

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z wykonawcą Parku przy Muzeum Nałkowskich. Wprowadzenie wykonawcy na teren budowy nastąpi jeszcze w tym tygodniu.

W ramach tego zadania powstaną ścieżki, atrakcyjne umocnienia terenu, place, ścieżki dydaktyczne i elementy małej architektury. W tym:

– pomosty towarzyszące zbiornikowi wodnemu;
– pochylnie dla niepełnosprawnych;
– pawilony, 54,99 m2 i 29,00 m2, o kubaturze – 166,00 m3;
– plac zabaw dla dzieci i młodzieży;
– parkowe obiekty małej architektury: siedziska, kosze, tablice informacyjne i dydaktyczne, barierki;
– towarzysząca infrastruktura inżynieryjna: sieci i przyłącza: wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, elektroenergetyczna, oświetlenie parkowe;
– plac parkingowy i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych;
– ogrodzenie parkowe wraz z wejściami i wjazdami;
– budowę zjazdu;przesadzenie drzew;
– nasadzenia: wprowadzenie strefy buforowej od strony ul. 1-go Maja w postaci rzędowych nasadzeń ozdobnych drzew owocowych,
– wprowadzenie wielkopowierzchniowych łąk kwietnych między ul. 1-go Maja, a budynkiem muzeum,
– na skarpie po zachodniej stronie bylinowy ogród dydaktyczny.

Zakończenie prac przewidziano na wrzesień 2018 roku. Wartość inwestycji 6.976.705,50 zł w tym 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.

Źródło: UM Wołomin

Komentarze