Co z zapowiadanym otwarciem tunelu w Wołominie?

8281
Tunel w ul. Geodetów w Wołominie, fot: UM Wołomin

W zeszłym tygodniu PKP PLK zapowiedziało przeprowadzenie obowiązkowej kontroli tunelu przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 24 lipca. Jak dziś się dowiedzieliśmy do kontroli nie doszło, a kolejny termin – z przyczyn prawnych – nie może być wyznaczony.

Jak informowało PKP PLK, w dniu 30 czerwca został złożony kompletny wniosek o pozwolenie na użytkowanie tunelu drogowego w ciągu ul. Geodetów w Wołominie. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego uznał, iż należy rozszerzyć zakres wniosku o konstrukcję nad tunelem. Wezwaniem z dnia 5 lipca wezwał PKP PLK S.A. do uzupełnienia wniosku, co zostało uczynione w dniu 18 lipca. W związku z powyższym, oczekiwany termin kontroli obowiązkowej obiektu przewidywany był na poniedziałek 24 lipca. Po odbyciu kontroli obowiązkowej bez uwag, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego był zobowiązany bezzwłocznie wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie.

Do kontroli obowiązkowej obiektu w ostatni poniedziałek jednak nie doszło – jak dowiedział się portal WWL24 – z winy inwestora (PKP PLK). Otrzymaliśmy pismo, w którym Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie wyjaśnia, iż do dnia dzisiejszego (tj. 26 lipca) inwestor (PKP PLK) nie złożył w WINB kompletu właściwych dokumentów wymaganych przepisami ustawy o prawie budowlanym. Do czasu uzupełnienia braków WINB nie może wyznaczyć terminu przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu.

Odpowiedź WINB ws. obowiązkowej kontroli tunelu w ul. Geodetów w Wołominie

„Wyjaśnić w tym miejscu należy, że do dnia dzisiejszego inwestor tj. PKP PLK S.A., nie złożył do tut. organu kompletu właściwych dokumentów wymaganych art. 57 ustawy Prawo budowlane, stąd też termin kontroli obowiązkowej nie został jeszcze wyznaczony” – Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Zwróciliśmy się z pytaniem do PKP PLK na kiedy planowane jest uzupełnienie braków w dokumentacji i wysłanie wezwania do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zespół prasowy zobowiązał się udzielić portalowi WWL24 odpowiedzi jeszcze w dniu dzisiejszym.

Komentarze