Egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem policjanta

Egzamin na kartę rowerową pod czujnym okiem policjanta, fot. policja.pl

Czerwiec był dla uczniów szkół podstawowych z powiatu wołomińskiego czasem wytężonej pracy i ważnego egzaminu. W tym miesiącu odbywały się egzaminy praktyczne na kartę rowerową, w którym wzięło udział 296 uczniów. Pod czujnym okiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, młodzież wykazywała się znajomością przepisów i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki temu uczniowie mogli uzyskać pierwsze w życiu prawo jazdy – Kartę Rowerową.

Na terenie powiatu wołomińskiego przez cały czerwiec, odbywały się egzaminy praktyczne na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiła Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi nr 3 w Kobyłce, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wólce Dąbrowickiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poświętnem, Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie, Szkoła Podstawowa w Ossowie i Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce.

W sumie 296 uczniów walczyło o zdobycie pierwszego dokumentu uprawniającego do samodzielnego poruszania się jednośladem po drodze.

Głównym kryteria, które trzeba było spełnić, by wziąć udział w egzaminie na Kartę Rowerową to ukończone 10 lat życia i zdany test wiedzy teoretycznej. Ponadto uczetnicy musieli wykazać się niezbędnymi umiejętnościami podczas zajęć szkolnych z zakresu przepisów ruchu drogowego.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie aspirant sztabowy Robert Ochtabiński podczas egzaminu weryfikował znajomość przepisów przyszłych kierowców jednośladów oraz sprawdzał ich umiejętności praktyczne.

Podczas spotkania policjant przypominał, że droga jest dla wszystkich, a przestrzeganie przepisów dotyczy każdego uczestnika ruchu drogowego. Wspomniał również o wzajemnej życzliwości, szacunku i wyrozumiałości na drodze by każdemu jeździło się bezpieczniej.

Dzieci uczestniczące w egzaminie na Kartę Rowerową były wspaniale przygotowane przez swoich nauczycieli. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy. Wierzymy, że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają podczas samodzielnych wycieczek rowerowych.

sierżant sztabowy Monika Kaczyńska/bś