GDDKiA wybrała wykonawcę który dokńczy projektować WOW

Budowa trasy S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy, fot: gddkia.gov.pl

Oferta firmy IVIA została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na kontynuację opracowania elementów Koncepcji programowej dla odcinka drogi ekspresowej S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami Ząbki i Warszawa Wschód (poprzednio Zakręt).

Powtórne postępowanie jest efektem odstąpienia od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą dokumentacji.

Obowiązki projektanta GDDKiA
Zadaniem projektanta będzie kontynuacja opracowywania dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Kalendarium
13 czerwca 2019 r. – podpisanie umowy z poprzednim projektantem
28 maja 2020 r. – odstąpienie od umowy z poprzednim projektantem
30 listopada 2020 r. – otwarcie ofert
12 lutego 2021 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
marzec 2021 r. – planowane podpisanie umowy z wykonawcą

Budowa trasy S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy, ilustracja: gddkia.gov.pl

Dlaczego GDDKiA ogłosiła drugi przetarg?
28 maja 2020 r. GDDKiA odstąpiła od umowy z pierwotnym wykonawcą dokumentacji projektowej. Decyzja ta została poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy do współdziałania przy wykonywaniu umowy czy też niezwłocznego jej wykonania. Powodami odstąpienia były m.in. zbliżający się termin zakończenia umowy, niskie zaawansowanie procentowe realizacji projektu oraz małe zaangażowanie wykonawcy. Projektant w ciągu 12 miesięcy był zobowiązany opracować elementy Koncepcji programowej, w tym wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną, jak i uzyskać niezbędne decyzje, np. zatwierdzenie projektu robót geologicznych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z tego zadania wywiązał się w 30 proc.

S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy GDDKiA
Droga ekspresowa S17 biegnąca pomiędzy węzłami Drewnica i Lubelska o długości ok. 16,3 km, stanowiąca część Warszawskiego Węzła Drogowego, została podzielona na trzy odcinki:
– węzeł Drewnica – węzeł Ząbki (ok. 3,6 km),
– węzeł Ząbki – węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) (ok. 10,2 km),
– węzeł Warszawa Wschód (Zakręt) – węzeł Lubelska (ok. 2,5 km).

Trasa będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. Wybudowanych zostanie pięć węzłów – Ząbki, Rembertów, Poligon (zjazd techniczny dla wojska), Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska.

W zakresie pierwszego odcinka, po pozyskaniu finansowania na etap realizacji robót, GDDKiA ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w systemie Projektuj i buduj. Szacowane lata realizacji to 2023-2025. Z kolei na trzecim odcinku pomiędzy węzłami Warszawa Wschód (Zakręt) i Lubelska trwają prace budowlane. Zgodnie z umową termin zakończenia robót upływa w kwietniu 2021 r. W rozpatrywaniu są roszczenia wykonawcy w zakresie wydłużenia czasu na ukończenie.

Budowa trasy S17 Wschodniej Obwodnicy Warszawy, ilustracja: gddkia.gov.pl