Gmina Klembów otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 470.000 zł

Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak odbiera z rąk Piotra Uścińskiego - Wiceministra Rozwoju i Technologii - promesę na dofinansowanie w kwocie 2 470 000,00 zł; źródło: klembow.pl

W dniu 27 października 2021 r. Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak otrzymał z rąk Piotra Uścińskiego – Wiceministra Rozwoju i Technologii – promesę na dofinansowanie w kwocie 2 470 000,00 zł na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze wraz z infrastrukturą.

Planowana przebudowa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Gminy Klembów. Gminna sieć wodociągowa ma długość 140km i jest zasilana w ponad 95% przez SUW w Klembowie, natomiast SUW w Kruszu obsługuje tylko część tzw. starej sieci. Planowana inwestycja pozwoli na włączenie SUW w Kruszu do ogólnogminnego systemu i tym samym zapewni dywersyfikację źródeł poboru wody oraz zwiększy bezpieczeństwo dostaw wody dla wszystkich mieszkańców.

Gmina posiada pełną dokumentację projektowo-techniczną, łącznie z pozwoleniem na budowę. Brakowało tylko środków finansowych na jej realizację. Dzięki temu dofinansowaniu przebudowę będzie można zrealizować w 2022 roku. Bez dofinansowania ta inwestycja byłaby trudna do realizacji. Ciężko byłoby z budżetu gminy jednorazowo wyłożyć tak dużą kwotę.