Goście EKS wsłuchani w mareckie doświadczenia oświatowe

W dniach 6 i 7 marca w Mikołajkach odbyła się kolejna już VIII edycja Europejskiego Kongresu Samorządów. Dwa dni spotkań przedstawicieli samorządów różnego szczebla z całego kraju i zaproszonych gości z Europy, a także polityków, członków organizacji pozarządowych, wykładowców uczelni czy przedstawicieli biznesu.

W sumie około 2000 gości spotykających się w gościnnych salach Hotelu Gołębiewski, podczas niezliczonych debat i paneli. Pośród 120 zaproponowanych spotkań tematycznych dotyczących samorządowej tematyki, w trzech jako paneliści uczestniczyli włodarze z terenu powiatu wołomińskiego.

Z uznaniem przyjęto debatę „Rola samorządu w procesie edukacji Jak wspierać oświatę na poziomie lokalnym”, moderowaną i mistrzowsko prowadzoną przez burmistrza Marek Jacka Orycha. Duże zainteresowanie problematyką oświaty i tematami bezpośrednio z nią związanymi musiało i zaowocował doskonalą frekwencją publiczności, która z uwagą wsłuchiwała się w głos samorządowców i specjalistów z tego zakresu. Oprócz moderowania samej debaty burmistrz Orych niejednokrotnie opowiadał o mareckich doświadczeniach w tym zakresie.