Znaczący głos Wołomina

VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach już za nami. Dwa dni spotkań, ciekawych dyskusji i paneli tematycznych, w których uczestniczyło około 2000 osób (liderzy samorządów, politycy, przedstawiciele biznesu, nauki), odbił się głośnym echem nie tylko w krajowym samorządzie, ale trafił także na europejski grunt.

W ciągu (niemal) dekady Europejski Kongres Samorządów (EKS) zasłużenie zyskał miano ważnego miejsca spotkań, a przede wszystkim możliwości rozmów o samorządzie: jego przyszłości, problemach czy oczekiwaniach osób go tworzących.

Reklama

Dlatego też nikogo nie dziwi, tak duże zainteresowanie problematyką, oraz potężną ilością gości, w tym uznanych panelistów. Tym bardziej możemy czuć się dumni, gdyż pośród tego grona, znalazło się miejsce dla dwojga przedstawicieli Powiatu wołomińskiego: z Wołomina i Marek.

Reklama

Drugi dzień kongresu okazał się wyjątkowo pracowity dla włodarki stolicy powiatu, która już w godzinach porannych uczestniczyła w wyjątkowo ciekawej dyskusji podczas panelu „Lider samorządu na miarę kryzysu”. Już sama jego zapowiedź wydała się na tyle ciekawa, że na długo przed rozpoczęciem, sala szczelnie zapełniła się publicznością. W panelu uczestniczyło kilku ciekawych i ciekawie mówiących gości, ale nas ucieszyło to, że prym w dyskusji wiodła burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan przedstawiając swoją interesującą wizję „lidera” jako osoby zarządzającej dobrze dobraną grupą osób – zespół, wspartą przez zewnętrznych specjalistów pomagających w procesie zarządzania.

W trakcie dyskusji rozmawiano o tym: jakie obecnie wyzwania stoją przed liderem, jakie zagrożenia wywołuje kryzys, jak im przeciwdziałać i gdzie poszukiwać pomocy. Wniosków z dyskusji było co najmniej kilka, ale na żadne z postawionych pytań, nie udało się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, jednego rozwiązania. Uznano, że nie da się ustalić wzorca postępowania, bo zagrożeń (zwłaszcza w kryzysie) przybywa z każdym dniem. Co więcej, lider mierzy się z takimi wyzwaniami, z którymi dotąd nie miał do czynienia. Te już rozpoznane jak: wzrost cen energii, wzrost kosztów stałych utrzymania mienia samorządu przy jednocześnie mniejszych wpływach z PIT do budżetu, co prawda nadal pozostają wyzwaniami, stanowiąc „jakieś” problemy, ale na bieżąco udaje się je rozwiązywać.

Deglomeracja szansą na rozwój    

Tego samego dnia, choć wczesnym wieczorem burmistrz Elżbieta Radwan uczestniczyła w kolejnym panelu Kongresu EKS, tym razem dotyczącym „deglomeracji oraz sposobów wykorzystania potencjału miast średnich”.  W godzinnej debacie omawiano przyczyny i skutki rozproszenia ośrodków decyzyjnych. Jak zapewniano deglomeracja stała się modnym tematem dyskusji i polemik, podczas których zazwyczaj mówi się o korzyściach płynących z „rozproszenia” wybranych instytucji centralnych poza główny ośrodek władzy.

Zwolennikami deglomeracji są przede wszystkim samorządy i to od nich wpływa zasadniczy postulat rozbicia „monopolu” stolicy. W dyskusji padło kilkukrotnie, iż w takim działaniu upatruje się nowego bodźca rozwoju społeczno-gospodarczego. Co więcej „deglomeracja” postrzegana jest, jako przyszłość samorządu terytorialnego.

Pomimo zauważalnego oporu strony rządowej, proces ten wydaje się nieuchronny, gdyż oznacza potężne wzmocnienie pozycji jednostek samorządu terytorialnego – podkreślano w trakcie dyskusji. Kwestią sporną pozostawało jedynie, kiedy to ostatecznie nastąpi?