I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Drogowego

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Drogowego, fot. policja.pl

19 października odbyło się I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To prestiżowa konferencja o zasięgu wojewódzkim. Główne tematy poruszone podczas forum dotyczyły: edukacji, infrastruktury, nadzoru nad ruchem i ratownictwo.

To wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie realizacji projektów BRD oraz wprowadzenia dobrych praktyk w lokalnych społecznościach. Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Komendanta Stołecznego Policji. Organizatorami konferencji byli: Gmina Miasto Marki, Mareckie Inwestycje Miejskie oraz Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne.

Reklama

I Mareckie Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składało się z trzech paneli dyskusyjnych:

Panel I – Nadzór nad ruchem i ratownictwo; Panel II – Infrastruktura; Panel III – Edukacja. Do współpracy zostali zaproszeni najlepsi eksperci, którzy uczestniczyli w panelach dyskusyjnych. Byli to przedstawiciele: Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WORD Warszawa; Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym; Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Wydziału Inżynierii Ruchu w Departamencie Infrastruktury; Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju; Mareckich Inwestycji Miejskich; Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; samorządu wojewódzkiego; placówek edukacyjnych.

Do współpracy zostali również zaproszeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. W forum uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Wołominie – inspektor dr Marek Ujazda, Komendant Komisariatu Policji w Markach – nadkomisarz Marek Kosela, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego- komisarz Marcin Zdunek. Prelegentem zaproszonym do dyskusji w panelu poświęconym nadzorowi nad ruchem i ratownictwu była podinspektor Wioletta Zychnowska – ekspert ds. prewencji kryminalnej. Tematem jej wystąpienia było: ”Policyjna profilaktyka społeczna w powiecie wołomińskim. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – dobre praktyki”. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pozostałych uczestników konferencji.

W podsumowaniu I Mareckiego Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostały przestawione wnioski, których celem jest rozszerzenie dobrych praktyk w lokalnych społecznościach i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim.

podinspektor Wioletta Zychnowska