IV Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…”

IV Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…"

Konkurs adresowany jest do mareckich gimnazjalistów, którzy ukończyli 14 lat i ma na celu propagowanie wiedzy o integracji europejskiej, współdziałaniu państw i społeczeństw oraz o funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej.

Obecnie, idea integracji europejskiej powiązana jest z wieloma sferami życia codziennego. Podstawowa wiedza z zakresu Unii Europejskiej wymagana jest podczas egzaminu gimnazjalnego, matury z historii, geografii, czy wiedzy o społeczeństwie, a także na wielu kierunkach studiów. Również w życiu zawodowym zrozumienie mechanizmów, jakimi rządzi się postępująca integracjami pomiędzy krajami Wspólnoty jest niezbędne na wielu stanowiskach, zarówno w administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Dlatego też stowarzyszenia Grupa Marki 2020 oraz Projekt Marki postanowiły podjąć się kontynuacji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, by w przystępny sposób zachęcić uczniów do zgłębienia wiedzy na temat idei integracji europejskiej oraz jej rozwoju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Patronat honorowy nad czwartą edycją konkursu objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Boni, który ufundował wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego połączony ze zwiedzaniem Brukseli dla laureata konkursu oraz Burmistrz Miasta Marki Jacek Orych.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. Zakres pytań konkursowych obejmować będzie historię integracji europejskiej po II wojnie światowej do chwili obecnej, wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz informacje na temat krajów członkowskich. Pierwszy etap konkursu, który składać się będzie z pytań testowych oraz pytań otwartych, przeprowadzony zostanie 8 maja 2017.

Finał konkursu, do którego zakwalifikowanych zostanie dziesięciu uczestników pierwszego etapu z najwyższą liczbą zdobytych punktów, przeprowadzony zostanie w konwencji teleturnieju „Jeden z Dziesięciu” w Mareckim Ośrodku Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 25 maja 2017 o godzinie 10:00. Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi bezpośrednio po przeprowadzeniu etapu finałowego.

Uczniowie gimnazjów z obszaru Marek chęć uczestnictwa w konkursie zgłaszają nauczycielowi wskazanemu przez dyrekcję szkoły, natomiast uczniowie gimnazjów spoza terenu Marek swoje zgłoszenie do konkursu wysyłają na adres mailowy: pawel.pniewski@marki.pl lub za pomocą zakładki ZAPISY znajdującej się na stronie https://markiue.wordpress.com.

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie mareckich gimnazjów oraz uczniowie gimnazjów spoza obszaru Marek, którzy są mieszkańcami Miasta Marki. Warunkiem udziału w konkursie jest ukończenie 14 lat do dnia 1 lipca 2017 roku. Wymóg ten wynika z regulaminu zwiedzania Parlamentu Europejskiego, który jest głównym punktem pobytu laureatów w Brukseli.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Miastem Marki oraz Mareckim Ośrodkiem Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego.

IV Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Markowianin, Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna…”