Jeszcze w tym roku powstanie pasaż łączący ul. Kościelną z ul. Lipińską

Wizualizacja łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie

W zeszłym tygodniu Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę z wykonawcą na budowę łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską.

Wizualizacja łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie

Budowa łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 odmieni charakter tej części miasta, dużo zieleni, płyty z treściami edukacyjnymi w powierzchni pasażu, ławki, małe ustronne altany, oświetlenie i odwodnienie. Będzie pięknie – mówi Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.

Pasaż będzie nawiązywał do układu architektonicznego osiedla Niepodległości. Główną osią będzie pieszy ciąg komunikacyjny od strony ulicy Kościelnej, przechodzący w pieszo-jezdny od strony ulicy Lipińskiej. Przy ciągu przewidziano możliwość parkowania samochodów. Pozostanie też na życzenie mieszkańców parking wewnątrz-osiedlowy, obsługujący interesantów ZUS-u, a zlokalizowany przy budynku nr 9.

Wizualizacja łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie

Całkowita kwota inwestycji to prawie dwa miliony złotych (1.911.865,97 zł). Zgodnie z umową inwestor powinien zakończyć prace do 30 września bieżącego roku.

Projekt łącznika pieszo-jezdnego między ul. Kościelną a ul. Lipińską w Wołominie