Klasy wojskowe LO w Urlach certyfikowane przez MON

Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych, fot: Stowarzyszenie FIA

W dniu 1 czerwca 2017 roku, w ramach rozpoczęcia największych w Polsce Targów Proobronnych Pro Defense w Ostródzie, została ogłoszona lista szkół zakwalifikowanych do „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”.

Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach znalazło się w wąskim gronie szkół, które otrzymały możliwość przystąpienia do tego programu. Z rąk Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza przedstawiciel Liceum odebrał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym projekcie.

Zakwalifikowane do programu placówki oświatowe uczestniczyć będą w realizacji jednolitego i kompleksowego programu nauczania. Absolwenci Liceum w Urlach mogą liczyć na:
– odbycie skróconego, poligonowego szkolenia kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
– pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
– przyjęcie na studnia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rekrutacji);
– stałe konsultacje Wojskowej Komendy Uzupełnień;

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wprowadzić w ramach programu dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: państwowego certyfikatu dotyczącego szkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej, dofinansowanie kursu na prawo jazdy kategorii B, dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia, wystawienie zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Certyfikat uczestnictwa, fot: Biuro do Spraw Proobronnych MON

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wołominie