Kolejne środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego trafią do Gminy Klembów

Kolejne środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego trafią do Gminy Klembów, fot: klembow.pl

Na Mazowszu jest około 7,3 tys. sołectw. Z myślą o nich samorząd Mazowsza uruchomił program wsparcia, który pozwoli lokalnym wspólnotom zrealizować różne przedsięwzięcia, obejmujące m.in. utrzymanie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, strażnic OSP, obiektów sportowych, placów lub sal zabaw.

Samorządy skorzystały już ze wsparcia, m.in. na budowę, modernizację i wyposażenie budynków pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych. Nowe boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, instrumenty dla orkiestry dętej, stroje ludowe dla gminnego zespołu ludowego, sprzęt sportowy czy przygotowanie rekreacyjnego terenu zieleni  – to niektóre z projektów, które będą dofinansowane w ramach MIAS 2018.

Aktywizacja mazowieckich sołectw

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” to pilotażowy program, na który w 2018 r. roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu.

W poniedziałek 25 czerwca Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak wraz ze Skarbnik gminy Teresą Dzwonkowską podpisali umowę na dofinansowanie świetlic wiejskich w Krzywicy i Roszczepie.

W ramach dofinansowania w kwocie 10000 zł świetlica wiejska w Krzywicy zostanie wyposażona w zaplecze kuchenne oraz meble i sprzęt do animacji zajęć w sali główniej. 9750 zł trafi do Roszczepu i zostanie przeznaczone na utworzenie terenu rekreacji dla mieszkańców Roszczepu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej. Wartość całego projektu w Gminie Klembów wynosi 39500 zł z czego 50% zostanie sfinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejne środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego trafią do Gminy Klembów, fot: klembow.pl

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu lokalne wspólnoty zyskają nowe miejsca do rekreacji, wyremontują świetlice czy zakupią niezbędne wyposażenie –  podkreślił marszałek Adam Struzik.

Pięć obszarów wsparcia

O środki z budżetu Mazowsza gminy mogły ubiegać się na zadania o charakterze bieżącym w pięciu obszarach:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia;
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej;
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej;
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych);
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej.

źródło: mazovia.pl/klembow.pl