Komunikat odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim

Prawnik, fot: Piotr Adamowicz, fotolia.pl

Starosta Wołomiński informuje, że od 9 listopada do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim zawiesza się udzielanie porad w kontakcie osobistym.

Prawnicy będą udzielać porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np.: telefon, e-mail).

Celem uzyskania porady należy się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić:
– pod numerem telefonu: 735-736-797 w poniedziałki od 12:00 do 17:00, środy od 11:00 do 15:00, piątki od 8.00 do 12.00,
– za pośrednictwem e-maila: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl.

W treści e-maila należy podać co najmniej: sposób kontaktu z prawnikiem, lokalizację punktu, wskazać czy porady oczekuje się od adwokata czy radcy prawnego, podać inicjały imienia i nazwiska osoby uprawnionej. W treści e-mail nie należy opisywać sprawy będącej przedmiotem porady, nie należy do e-maila załączać dokumentów.

Osoba prawna, po skorzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej, ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy W KARCIE POMOCY – CZĘŚĆ B – dostępna na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA:
– pod numerem telefonu: 735-736-797,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: npp.zapisy@powiat-wolominski.pl,
– listownie bezpośrednio do komórki organizacyjnej Starostwa obsługującej pod względem organizacyjno-technicznym zadanie: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem nie składa oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Komunikat odnośnie nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wołomińskim