Konkursy w Zielonce dla organizacji pozarządowych

Konkursy w Zielonce dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Zielonka ogłosił 5 konkursów realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.

Ogłoszenia o konkursach zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Termin składania ofert upływa 21 grudnia 2018r.

  1. Działania wspierające osoby w trudnej sytuacji życiowej, w tym chore, ubogie, bezdomne,
  2. Działania wspierające rodzinę,
  3. Działania na rzecz pielęgnowania kultury i tradycji,
  4. Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Zielonki,
  5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zachęcamy również organizacje pozarządowe do delegowania reprezentantów do prac w komisjach konkursowych, oceniających oferty w ramach tych konkursów.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH