Kontrola dymów z kominów w Zielonce

Kontrola dymów z kominów w Zielonce, fot: zielonka.pl

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego Urząd Miasta Zielonka wraca do akcji kontroli jakości dymów wydobywających się z kominów. Badania będą wykonywane z użyciem specjalistycznych dronów.

Domy i budynki użytkowe, nad którymi dron wykryje odchylenie od norm jakości powietrza zostaną skontrolowane przez pracowników Urzędu Miasta Zielonka. Inspekcji poddane zostaną paleniska i kotłownie domowe. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek ich usunięcia oraz zostanie on pouczony lub ukarany.

Przeloty realizowane będą w różnych porach dnia oraz w różnych częściach Miasta.

Komentarze