Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła w Zielonce

Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła w Zielonce

Miasto Zielonka rozpoczyna realizację partnerskiego projektu pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” współfinansowanego z Funduszy Europejskich. Projekt przewiduje bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Zielonce.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.

Zostanie on osiągnięty poprzez:
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
b)  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
2. Przyrodnicze laboratorium
3. Język angielski
4. Język niemiecki
5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
7. Naukowe Show
8. ROBO-Lab
9. Laboratorium Kodowania
10. Półkolonie naukowe
Organizacją zajęć w szkołach kierować będą dyrekcje szkół.

Projekt pt. „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminami: Góra Kalwaria, Karczew, Piaseczno, Wiązowna, Zielonka, Ząbki w okresie VIII 2017 – VIII 2018. Wartość projektu: 1 998 811,20 zł, w tym wkład własny: 100 136,00 zł. Dofinansowanie UE: 1 599 048,96 zł

źródło: UM Zielonka