Spotkanie z przedstawicielami gmin dotyczące metropolii warszawskiej

Spotkanie z przedstawicielami gmin dotyczące metropolii warszawskiej, fot: WWL24

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Wołomin doszło do spotkania przedstawicieli gmin powiatu wołomińskiego z przedstawicielami m.st. Warszawy odpowiedzialnymi za politykę metropolitalną.

Podczas spotkania zostały przedstawione założenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 oraz nowych uwarunkowań terytorialnych współpracy jakie stworzyło wydzielenie statystyczne metropolitalnego NUTSa.

– nawiązanie dialogu ze wszystkimi samorządami powiatu wołomińskiego jest szczególnie istotne z uwagi na fakt, że tylko niektóre z gmin (6 z 12) współpracują z m.st. Warszawą w ramach wdrażania ZIT. Wierzymy że spotkanie w szerszym gronie wniosło dodatkową wartość i nowe spojrzenie na kwestię rozwoju metropolii warszawskiej – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta Warszawy.