Kursowanie zielonkowskiej linii L we Wszystkich Świętych

Cmentarz w Zielonce, fot: zielonka.pl

1 i 2 listopada w okolicach cmentarza w Zielonce wprowadzona zostaje czasowa organizacja ruchu. 1 listopada autobus linii L43 będzie kursował wg rozkładu na dzień powszedni. Natomiast autobusy linii L44 nie będą kursować. 2 listopada autobusy będą kursować wg rozkładu dnia powszedniego.

Czasowy projekt zmian zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy Dąbrowskiego oraz w ul. Długiej na odcinki pomiędzy ul. Piłsudskiego, a Dąbrowskiego. Auta będzie można parkować na terenie wyznaczonym na rogu ulic Piłsudskiego oraz Długiej, a także wzdłuż ul. Dąbrowskiego.

– ul. Długa na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Piłsudskiego – ruch jednokierunkowy z kierunkiem jazdy pojazdów od ul. Piłsudskiego;
– ul. Dąbrowskiego na całym przebiegu – ruch jednokierunkowy z kierunkiem jazdy pojazdów od ul. Długiej.

Bardzo prosimy o zwrócenie w tym dniu uwagi na znaki drogowe oraz o stosowanie się do zaleceń policji, która będzie pomagać w kierowaniu ruchem w okolicach cmentarza.

źródło: zielonka.pl