Małymi krokami wracamy do normalności

Dziś ponownie otwarto bazar przy ulicy Paderewskiego w Markach – od jutra czynny będzie PSZOK przy Dużej. Zmiany nastąpiły także w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Marki.

Handel na mareckim bazarze odbywać się będzie tradycyjnie 3 razy w tygodniu: we wtorki, piątki i soboty jedynie na terenie targowiska. Zarówno sprzedający, jak i kupujący zobowiązani są do przestrzegania ścisłych norm sanitarnych ustalonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przedstawionych zasad wprowadzonego na czas stanu epidemii.

Jednocześnie na terenie targowiska będzie mogła przebywać określona liczba osób, zgodnie z nowymi wytycznymi. Wejście i wyjście z targowiska odbywać się będzie wyłącznie przez bramę zlokalizowaną od strony ulicy Paderewskiego. Osoby czekające w kolejce na wejście proszone są o zachowanie odpowiedniej odległości od siebie (min. 2 metry) oraz zakrycie nosa i ust. Szczegółowe zasady korzystania z bazaru na stronie Urzędu Miasta Marki: LINK.

Od 25 kwietnia br. (sobota) otwarty zostanie dla mieszkańców Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Markach. Urząd zwraca się z prośbą do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o stosowanie się do zaleceń obsługi. Osoby oczekujące na wstęp do PSZOKu prosimy o zachowanie minimum 2 metrowej odległości od siebie.Szczegółowe zasady korzystania z PSZOKu na stronie Urzędu Miasta Marki: LINK.

Pracownicy Urzędu Miasta Marki nadal namawiają do korzystania z kanałów elektronicznych lub do składania wniosków w skrzynce korespondencyjnej, jednak niektóre kwestie załatwiają już teraz bezpośrednio obsługując mieszkańców. Chodzi o część spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i gospodarką nieruchomościami.

Kilka informacji i sugestii, które pomogą przyspieszyć bezpośrednią obsługę klienta:

– Wejście do urzędu znajduje się od strony parkingu (kościoła). Przed wejściem znajduje się videofon. Tutaj pracownik Urzędu Miasta będzie weryfikował cel wizyty i kierowali osobę do właściwego miejsca obsługi. Zaraz po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Każdy klient musi mieć maseczkę i powinien mieć jednorazowe rękawiczki.

– W sprawie meldunku lub dowodu osobistego jest możliwość telefonicznego umówienia terminu wizyty w ratuszu (dowody – tel. 22 418 81 39, meldunki tel. +48 22 418 81 38). Bardzo ważną kwestią dla sprawnej obsługi jest zabranie wszystkich niezbędnych dokumentów.

– W sprawach o wydanie zaświadczenia o numerze PESEL osoby zmarłej należy wypełnienić wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz dostarczenie kserokopii aktu zgonu. Zaświadczenie to nie podlega opłacie skarbowej.