Marecki CIS wyróżniony

3392
Marecki CIS wyróżniony, fot: UM Marki

Centrum Integracji Społecznej w Markach zostało wyróżnione Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej podczas III Mazowieckich Spotkań z Ekonomią Społeczną.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej (w skrócie MMES) to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności.

Marecki CIS wyróżniony, fot: UM Marki

O przyznanie wyróżnienia Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w roku bieżącym ubiegało się: 10 Spółdzielni Socjalnych, 8 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 2 Zakłady Aktywności Zawodowej, 2 Stowarzyszenia oraz 2 Fundacje. W kategorii „otoczenie ekonomii społecznej”, do wyróżnienia zgłoszone zostały: 2 firmy, 1 spółdzielnia, 1 Powiatowy Urząd Pracy oraz 1 burmistrz gminy. Kapituła konkursu postanowiła przyznać znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej –  21 podmiotom ekonomii społecznej ubiegającym się o to zaszczytne wyróżnienie.

W gronie nagrodzonych znalazło się Centrum Integracji Społecznej w Markach prowadzone przez Fundację Otwarte Serce. 22 czerwca przy mareckim ratuszu prezes Fundacji Otwarte Serce siostra Urszula Głowacka oraz zastępca burmistrza Zbigniew Zalas wspólnie zasadzili platana – symbol Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.

Źródło: UM Marki

Komentarze