Marki dofinansują swoim mieszkańcom wymianę pieców

Ogrzewanie domu, fot: fotolia.com

W dniu 23 lutego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwała Rady Miasta Marki ws. dotacji z budżetu Gminy Miasto Marki na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych.

Już od połowy marca mieszkańcy Marek będą mogli składać wnioski ws. dofinansowania wymiany pieców opalanych paliwami stałymi (węgiel, miał) na piece ekologiczne. Powyższa uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z regulaminem przyznawania dotacji oraz wszelkimi warunkami i wymaganymi dokumentami.

O terminach rozpoczęcia zbierania wniosków Urząd Miasta Marki ma informować w połowie marca 2018 roku, kiedy minie termin na uprawomocnienie się uchwały. Wysokość dotacji celowej wynosić będzie maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 8.000,00 zł brutto dla budynku mieszkalnego.

Dotacja obejmie wyłącznie trwałą zmianę istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (w szczególności: węgiel, koks miał, ekogroszek) na ekologiczny:
1) ogrzewanie gazowe,
2) ogrzewanie elektryczne,
3) ogrzewanie olejowe.

Dofinansowanie przyznawane będzie jednorazowo:
1) po całkowitym zrealizowaniu inwestycji,
2) złożeniu w Urzędzie Miasta Marki dokumentów do rozliczenia dofinansowania,
3) dokonaniu odbioru końcowego inwestycji przez Gminę.

Prace i zakupy dokonane przed zawarciem umowy z Gminą nie zostaną dofinansowane.

Uchwała Rady Miasta Marki

źródło: marki.pl