Mazowsze nie ustaje w doposażaniu szpitali

Mazowsze nie ustaje w doposażaniu szpitali

Mazowsze realizuje obecnie jeden z największych projektów unijnych. Zaangażowanych zostało już 195 mln zł z puli 255 mln zł. Dzięki tym środkom samorząd Mazowsza zakupił już ponad 17,4 mln środków ochrony osobistej i ponad 39 tys. sprzętu i wyposażenia. Cel jest jeden – zabezpieczenie personelu medycznego i pacjentów w walce z COVID-19. Właśnie ruszają kolejne zakupy środków ochrony osobistej.

Od początku pandemii wspieraliśmy mazowieckie szpitale kupując specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną podkreśla marszałek Adam Struzik. – Zakupiliśmy także testy, aby personel medyczny mógł uzyskać szybką diagnostykę. Cały czas monitorujemy sytuację i przekazujemy nasze wsparcie tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Do tej pory zaangażowaliśmy już ponad 195 mln zł – dodaje

255 mln zł na walkę z COVID-19
Samorząd Mazowsza jako pierwszy polski region zdecydował się na uruchomienie środków unijnych na walkę z COVID-19. W projekcie bierze udział 75 partnerów z całego województwa. Są wśród nich zarówno szpitale wojewódzkie, miejskie, akademickie, jak i powiatowe. Niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej trafiły także do stacji pogotowia ratunkowego.

Ponad 17,4 tys. środków ochrony osobistej
Do tej pory władze Mazowsza zakupiły ponad 17,4 mln środków ochrony osobistej. Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc to niezbędne wsparcie, dzięki któremu zarówno personel medyczny, jak i pacjenci powinni czuć się bezpieczni. – Zapewnienie środków ochrony osobistej było priorytetem. Wiele placówek borykało się z ich brakiem, a bez tego personel medyczny nie mógłby udzielać pomocy pacjentom. To wciąż towar deficytowy. A przecież każdego dnia szpitale wykorzystują go w ogromnych ilościach. Dlatego monitorujemy sytuację i na bieżąco reagujemy na zgłaszane przez placówki zapotrzebowanie – dodaje.

Ponad 39,6 tys. sztuk wyposażenia i specjalistycznego sprzętu
Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do placówek medycznych trafiło również ponad 39,6 tys. sztuk niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego. W momencie ogłoszenia pandemii potrzeby szpitali były ogromne. Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele obawiało się, że z uwagi na braki w sprzęcie i wyposażeniu nie będzie w stanie udzielić pomocy osobom zakażonym na odpowiednim poziomie. – Nasza reakcja była natychmiastowa. Systematycznie do partnerów projektu trafiały kolejne partie zakupionego w ramach unijnego wsparcia sprzętu. Potrzeby były różne – od termometrów i stetoskopów po respiratory, kardiomonitory czy łóżka do intensywnego nadzoru – podsumowuje wicemarszałek.

Wsparcie dla Warszawy i okolicznych powiatów
Wśród 75 partnerów projektu jest aż 38 z Warszawy i okolicznych powiatów: wołomińskiego, otwockiego, pruszkowskiego, nowodworskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego i warszawskiego-zachodniego.

Do tej pory trafiło do nich już ponad 4,3 mln środków ochrony osobistej, w tym: ponad 2,3 mln rękawiczek, blisko 1,5 mln maseczek (FFP2 I KN95, FFP3, chirurgicznych/medycznych), 151,9 tys. litrów płynów do dezynfekcji, ponad 108 tys. ochraniaczy na buty, ponad 105 tys. kombinezonów, ok. 52,2 fartuchów, 20,5 tys. przyłbic i 17,4 tys. gogli.,

Samorząd Mazowsza zakupił dla nich także ponad 35,8 tys. niezbędnego sprzętu i wyposażenia w tym m.in. ok. 400 pulsoksymetrów, 139 łóżek do intensywnego nadzoru medycznego, 150 wideolaryngoskopów, 159 kardiomonitorów, 87 urządzeń do dekontaminacji, 50 reduktorów tlenu, 180 lamp bakteriobójczych i przepływowych, 124 butli tlenowych, 12 aparatów RTG, 17 central monitorujących, 19 respiratorów czy meble i mniejsze wyposażenie szpitalne. Ponadto w 12 placówkach zamontowane zostały systemy do pomiaru temperatury. Jak zauważa dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie Agnieszka Kujawska-Misiąg wsparcie udzielone przez samorząd województwa jest ogromne – Nasze potrzeby są systematycznie realizowane. Dotyczy to nie tylko środków ochrony osobistej, ale także odnowienia sprzętu, który jest niezbędny do udzielania pomocy pacjentom z COVID. Mam tu na myśli urządzenia do oczyszczania powietrza w obecności pacjentów, a także sprzęt skomplikowany typu aparaty diagnostyczne, wyposażenie pracowni czy oddziałów.

Z kolei do warszawskiej stacji pogotowia ratunkowego trafił specjalistyczny pojazd do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia medycznego oraz ambulans typu C.

Mazowsze nie ustaje w doposażaniu szpitali

Rusza nabór na dostawę środków ochrony
W związku z rosnącą liczba osób zarażonych koronawirusem, rośnie zapotrzebowanie szpitali na środki ochrony osobistej. Dlatego po raz kolejny samorząd województwa mazowieckiego zaprasza producentów do udziału w naborze. Poszukiwane są przede wszystkim firmy oferujące jednorazowe rękawiczki nitrylowe, kombinezony ochronne, a także fartuchy ochronne, barierowe i chirurgiczne. Oferty należy przesłać do 22 października na adres covid19_oferty@mazovia.pl. Więcej informacji na www.mazovia.pl.

Wkrótce planowany jest także zakup aparatów RTG i tomografów.