Miasto Ząbki zostało członkiem Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”

Miasto Ząbki zostało członkiem Stowarzyszenia "Metropolia Warszawa", fot. zabki.pl

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” reprezentuje obecnie 70 JST z Mazowsza i jest jedną z największych organizacji metropolitalnych w Polsce.

Integruje gminy i powiaty. Jego głównym celem jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy metropolii warszawskiej.

Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa pomaga rozwiązywać problemy, z którymi trudno jest samorządom mierzyć się indywidualnie.

Główne obszary działania to transport publiczny, gospodarka odpadami, edukacja, ochrona powietrza i adaptacja do zmian klimatu.