Mleczne Mistrzostwa Sportowe – zawody szermiercze

Szermierka Łączy Nas Wszystkich – Mleczne Mistrzostwa Sportowe

3 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie, mieszczącej się przy ulicy Poprzecznej nr 7, odbędą się zawody sportowe „Mleczne Mistrzostwa Sportowe”.

Zawody te będą miały formułę zawodów szermierczych, w których będą startować dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Turniej zawodników niepełnosprawnych odbędzie się w szpadzie, w ramach zasad szermierki na wózkach (zmodyfikowanych na potrzeby turnieju) i będzie objęty patronatem Burmistrza Wołomina p. Elżbiety Radwan. Zawody dzieci pełnosprawnych odbędą się w szabli, w ramach zasad szermierki olimpijskiej i będą objęte patronatem Prezesa Agencji Rynku Rolnego p. Łukasza Hołubowskiego.

W zawodach w szermierce na wózkach prawo startu będą miały dzieci i młodzież w wieku od 12 do 19 lat z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Start będzie miał formę zawodów koedukacyjnych, w których dzieci będą rywalizowały ze sobą bez podziału na płeć i rodzaje niepełnosprawności.

Szermierka Łączy Nas Wszystkich – Mleczne Mistrzostwa Sportowe

W turnieju szablowym będzie podział ze względu na płeć i na kategorie wiekowe. Organizatorzy planują, aby dzieci chodzące do szkół podstawowych i gimnazjów startowały oddzielnie. Różnica w traktowaniu dzieci pełno- i niepełnosprawnych wynika z ilości planowanych zawodników, którzy przyjadą na zawody.

Wszystkie dzieci, które będą brały udział w zawodach dostaną pamiątkowe dyplomy od organizatora oraz ewentualne nagrody rzeczowe ufundowane przez Patronów turniejów oraz dodatkowych sponsorów.

Celem działania jest m.in. propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci oraz ich opiekunów. Mleko i produkty mleczne powinny być obecne w ich codziennej diecie, są źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów. Zawierają składniki mineralne takie jak wapń, magnez, potas, fosfor, cynk oraz witaminy A, D, E, K oraz z grupy B. D.

Impreza dofinansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Źródło: UM Wołomin