mObywatel i szczepienia – pobierz najnowszą wersję apki

246

Już jest najnowsza wersja aplikacji mObywatel. Obok mTożsamości, mPrawa Jazdy, mPojazdu i eRecept można tam znaleźć potwierdzenie szczepienia.

Potwierdzenie jest wystawiane po otrzymaniu pełnej dawki szczepienia. Według najnowszych danych, dostępnych na stronie gov.pl/szczepimysie, liczba szczepień drugą dawką przekroczyła 395 tysięcy.

Kolejny dokument
Osoby, które zostały zaszczepione obiema dawkami – potwierdzenie mogą dostać w wersji papierowej, mogą je znaleźć w Internetowym Koncie Pacjenta, a od teraz mogą je mieć także w telefonie, a dokładnie w naszej aplikacji mObywatel.

mObywatel to bezpłatna, dobrowolna i oficjalna aplikacja na smartfony – wirtualny portfel na dokumenty, nad którym pracuje zespół NASK.

– Stale i konsekwentnie rozwijamy naszą aplikację wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dodając do niej kolejne dokumenty – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Jest tam już mTożsamość, mPrawo Jazdy, mPojazd, eRecepty, a od teraz także potwierdzenia szczepienia – dodaje.

Do uruchomienia i korzystania z aplikacji konieczne jest potwierdzenie swojej tożsamości. Umożliwia to m.in. profil zaufany, który jest też gwarantem bezpieczeństwa danych użytkowników.

Kluczowym i najważniejszym dokumentem w mObywatelu jest mTożsamość, która korzysta z aktualnych danych tożsamości, znajdujących się w rejestrach państwowych (Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych). Dzięki temu – mTożsamość to odzwierciedlenie naszych danych z dowodu osobistego (w tym zdjęcie).

Więcej informacji o aplikacji znajdziecie na GOV.pl/mobywatel.

Jak dodać?
Dostępne w mObywatelu potwierdzenie szczepienia to kod QR. Kod jest dostępny po wprowadzeniu odpowiedniej informacji do systemu e-zdrowie (P1). Informację wprowadzają pracownicy przychodni, w której zrobiono szczepienie.

WAŻNE! Przed dodaniem kodu do aplikacji mObywatel upewnij się, że informacja o Twoim szczepieniu została wprowadzona do Internetowego Konta Pacjenta.

Co zrobić, aby do aplikacji mObywatel dodać potwierdzenie szczepienia przeciwko COVID-19?
Krok 1: Upewnij się, że informacja o Twoim szczepieniu została wprowadzona do Internetowego Konta Pacjenta.
Krok 2: Pobierz lub zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji.
Znajdziesz ją w App Store lub w Google Play.
• Android: aplikacja mObywatel 2.9.0 (18.100) lub nowsza.
• iOS: aplikacja mObywatel 2.2.0 (442) lub nowsza.
Krok 3: Uruchom aplikację mObywatel.
Krok 4: Na głównym ekranie aplikacji wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
Krok 5: Z listy dokumentów wybierz Szczepienie Covid-19.
Krok 6: Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
Krok 7: Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
• Tak: potwierdź swoje dane korzystając z profilu zaufanego.
• Nie: przejdź do kolejnego punktu.
Później – sprawdź, czy poświadczający szczepienie kod QR wyświetla się prawidłowo.

Twój kod ma określoną datę ważności. Po upływie wskazanego czasu – pobierz nowy wybierając przycisk Odśwież.

Co w zaświadczeniu?
Jak wygląda dostępne w mObywatelu potwierdzenie szczepienia? To przede wszystkim kod QR. Poza nim na zaświadczeniu znajdziesz także m.in. swoje zdjęcie (pochodzące z dostępnej w mObywatelu mTożsamości) i informację o ważności kodu (na zielonym tle – kod jest ważny, na czerwonym – kod stracił ważność).

Kod można zweryfikować korzystając z wydanej przez Centrum e-Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia) aplikacji Zaszczepieni.

Przekazując kod do weryfikacji przekazujemy m.in. następujące informacje: imiona, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia, data ważności kodu.

– Z aplikacji mObywatel korzysta obecnie ponad 2,1 miliona osób. Niebawem będzie tam można znaleźć kolejny nowy dokument. Tym razem będzie to mobilna Karta Dużej Rodziny. Nad jej uruchomieniem pracujemy wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej – zapowiada minister Marek Zagórski.

Komentarze