Zielonka w programie Wspieraj Seniora

192
Zielonka w programie Wspieraj Seniora, ilustracja: zielonka.pl

Miasto Zielonka przystąpiło do rządowego programu „Wspieraj Seniora”. Realizatorem programu w Zielonce jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program zakłada pomoc seniorom w załatwieniu najpotrzebniejszych spraw urzędowych, dostarczeniu niezbędnych produktów bezpośrednio do domu, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii.

By skorzystać ze wsparcia osoba starsza, niepełnosprawna powinna zadzwonić na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.

Informacja o potrzebie wsparcia konkretnej osoby trafi do OPS, następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z seniorem i zweryfikuje zgłoszenie. Senior może również zadzwonić bezpośrednio do Ośrodka – tel. 22 781 03 51.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce ustalą potrzeby seniora i zakres wsparcia – czy ma to być np. dostarczenie zakupów, artykułów podstawowej potrzeby, środków higieny osobistej, a może załatwienie prostej sprawy w urzędzie.

Koszty zakupów pokrywa senior.
Z programu mogą skorzystać osoby starsze, samotne, nie mające bliskiej rodziny czy zaprzyjaźnionych sąsiadów. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego i z tej formy wsparcia, seniorzy mogą korzystać wielokrotnie.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Akcję „Wspieraj Seniora” realizują pracownicy OPS Zielonka.

Komentarze