Myśliwi na tropie śmieciarzy

Myśliwi na tropie śmieciarzy, fot: powiat-wolominski.pl

W dniach 18 i 19 maja członkowie Koła Łowieckiego „Artemida” dzierżawiący obwód łowiecki 347, we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz Urzędem Gminy Poświętne, przeprowadzili akcję sprzątania terenów leśnych leżących w granicach sołectwa Ręczaje Polskie.

Myśliwi, nie mogąc znieść widoku zalegających w lesie śmieci, zamiast polowania, zabrali się za sprzątanie.

W akcji sprzątania brało udział łącznie 10 członków Koła Łowieckiego ,,Artemida”, a efektem było zebranie 28 mp różnych odpadów i likwidacja 6 dzikich wysypisk śmieci.

Biorąc pod uwagę rodzaj odpadów, apelujemy do właścicieli działek w tej okolicy o zwrócenie uwagi, kto podrzuca śmieci na ich prywatne grunty. Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa, to właściciele są odpowiedzialni za utrzymanie porządku na własnych działkach.

Ponadto, organizatorzy zwracają się o objęcie szczególnym monitorowaniem terenów leśnych pod kątem identyfikacji śmieciarzy, gdyż występuje uzasadnione podejrzenie, że porzucane śmieci motoryzacyjne pochodzą z przestępstw.